П О Р А     Г О В О Р И Т Ь

Без компромиссов

+ -
+1
Виходячи з аналізу Проекту Трудового кодексу України №1108 від 04.12.2007 р. (далі – Проект ТК) у ст. 423 зазначено, що індивідуальні трудові спори розглядаються судами, рішення яких є обов’язковими. Кожному гарантується право на захист у суді своїх прав і свобод, на оскарження неправомірних дій чи бездіяльності роботодавців, інших
+ -
0
Розгляд допиту як процесуального засобу доказування дозволяє проаналізувати ефективність цієї слідчої дії, особливості тактики її проведення, оцінки результатів допиту з позицій відносності, допустимості й вірогідності, охарактеризувати доказове значення як допиту, так й отриманих у процесі його проведення показань, показати роль допиту не
Последние новости